اندروید | دانلود نمونه سوال پیام نور

آخرین نمونه سؤالات ارسال شده در پیام نور هفت

دانلود نمونه سوال آوا شناسی انگلیسی نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس آوا شناسی انگلیسی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل تستی تعداد سوالات : 30 عدد سوال تستی عنوان درس : آوا شناسی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 1 نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس ترجمه مکاتبات و اسناد 1 دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل تستی تعداد سوالات : 30 عدد سوال تستی عنوان درس :

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال بررسی مقابله ای ساخت جمله نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس بررسی مقابله ای ساخت جمله , زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال حسابداری مالیاتی نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس حسابداری مالیاتی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل تستی تعداد سوالات : 30 عدد سوال تستی عنوان درس : حسابداری مالیاتی رشته

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال مبانی عرفان و تصوف نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس مبانی عرفان و تصوف دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل تستی تعداد سوالات : 30 عدد سوال تستی عنوان درس : مبانی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس اصول و مبانی نظری ترجمه دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل تستی تعداد سوالات : 30 عدد سوال تستی عنوان درس :

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال راهنمایی و مشاوره گروهی نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس راهنمایی و مشاوره گروهی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل تستی تعداد سوالات : 30 عدد سوال تستی عنوان درس : راهنمایی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال آشنایی با دفاع مقدس نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس آشنایی با دفاع مقدس دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل تستی تعداد سوالات : 30 عدد سوال تستی عنوان درس : آشنایی

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال مدیریت کلاس نیمسال دوم 93-94 با جواب

دانلود رایگان نمونه سوال درس مدیریت کلاس دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه کامل تستی تعداد سوالات : 30 عدد سوال تستی عنوان درس : مدیریت کلاس رشته

ادامه مطلب